bannery_web_Topsafe_RO1 bannery_web_Topsafe_RO3 bannery_web_Topsafe_RO2 bannery_web_Topsafe_RO4 bannery_web_Topsafe_RO5 bannery_web_Topsafe_RO6

Răspunsuri la întrebările frecvente

DE CE PE ACOPERIŞURILE PLANE ALE CLĂDIRILOR RECENT CONSTRUITE ÎNTÂLNIM OCHIURI DE ANCORARE SAU CABLURI INOXIDABILE?

Proiectarea şi realizarea punctelor şi dispozitivelor de ancorare pe acoperişuri se bazează pe noua legislaţie implementată în prevederile noastre legale în cadrul integrării europene. Asemenea prinderi de cablu, fie că sunt amplasate independent sau îmbinate prin cabluri inoxidabile, servesc la protejarea persoanelor împotriva căderii de la înălţime. Schimbarea radicală în domeniul de securitate sunt în special prevederile Legii nr. 309/2006 M. Of., prin care se transferă responsabilitatea parţială privind securitatea pe şantiere pe beneficiarii construcţiilor. Constructorii (investitorii) sunt astfel nou responsabili nu numai de siguranţa pe şantiere, dar şi de utilizarea în siguranţă a construcţiilor pe toată durata de viaţă a acestora, şi în special luând în considerare necesitatea efectuării în siguranţă a întreținerii, controlului şi a eventualelor reparaţii. Şi deoarece orice control sau lucrare de întreţinere pe acoperiş este de obicei asociată cu un risc de cădere de la înălţime, în conformitate cu legislația valabilă se montează pe acoperişuri diferite reţineri cu cabluri şi dispozitive de ancorare.

CUM SE UTILIZEAZĂ ASEMENEA PRINDERI DE CABLU?

Orice persoană care lucrează pe suprafeţele înclinate ale acoperişurilor sau de-a lungul marginilor periculoase ale acoperişurilor plane, trebuie să fie protejată împotriva căderii de la înălţime. În practică acest lucru înseamnă că fiecare lucrător care se deplasează de-a lungul marginii de cădere (aceasta poate fi atât marginea acoperişului cât şi marginea luminatorului, prin care s-ar putea prăbuşi), trebuie să fie echipat cu echipament individual de protecţie (în continuare doar EIP). În afară de altele este vorba de un harnaşament pe întregul corp şi un cablu de legătură cu amortizor de căder, cu care lucrătorul trebuie să fie legat la punctul de ancorare sau la ghidajul de cablu. Asemenea ochiuri şi dispozitive sunt proiectate şi amplasate pe acoperiş în aşa fel încât în majoritatea cazurilor să nu permită căderea peste margine, doar în anumite cazuri sunt lucrătorii supuşi riscului de cădere de la înălţime. Acestea fiind de ex. colţurile exterioare ale construcțiilor şi altele. Punctul sau dispozitivul de ancorare serveşte apoi în cazul căderii persoanelor ca şi sistem de reţinere, care reţine la timp lucrătorul care cade, acesta înseamnă că înainte de a veni în impact cu orice structură amplasată mai jos.

CE CONDIŢII TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ ASEMENEA DISPOZITIVE?

Deoarece este vorba de siguranţa şi sănătatea oamenilor, desigur, sunt foarte stricte. De aceea, prinderile de cablu sunt realizate în majoritate din oţel inoxidabil, ceea ce exclude posibilitatea de coroziune şi deteriorare a produsului pe durata de viaţă estimată. Cerinţele cu privire la prinderile de cablu sunt stabilite în special de standardul  ČSN EN 795, utilizarea de alt EIP este reglementată de o serie de alte standarde stricte. O condiţie prealabilă pentru o funcţionare fiabilă sunt de asemenea reviziile punctelor şi dispozitivelor de ancorare efectuate cu regularitate. Este important nu numai dispozitivul propriu zis ci şi interacţiunea acestuia cu substratul.  De aceea, este necesar de a demonstra întotdeauna că orice punct dea ancorare este montat în mod corect pe acoperiş iar rezistenţa sa împotriva eliberării din substratul portant este potrivită pentru scopul anume dat.

ESTE POSIBIL ŞI OPORTUN SĂ SE UTILIZEZE OCHIURI DE ANCORARE ŞI PE ACOPERIŞURILE ÎNCLINATE?

Desigur este posibil, pentru majoritatea învelitorilor pe acoperişurile înclinate sunt însă preferabile alte puncte de ancorare. Ochiurile de ancorare clasice cu suport tijă se întâlnesc adesea doar pentru a urca pe acoperiş, pe crestele acoperişurilor sau acolo unde este posibilă ancorarea în structuri de perete vertical. În cazul ancorării acestuia de structura portantă a acoperişului pe suprafeţele înclinate este în general complexă sau cel puţin costisitoare de a soluţiona prelucrarea pătrunderii prin învelitoare. La proiectarea unor astfel de cazuri trebuie să ne dăm seama că la acoperișurile înclinate lucrătorii sunt expuşi nu numai riscului de cădere de la înălţime de pe marginile acoperişului ci şi alunecării de pe suprafaţa acoperişului, şi aceasta întotdeauna la o pantă de peste 25°. Prin urmare, se propune plasarea punctelor de ancorare pe acoperișurile înclinate într-un mod diferit.

CE FEL DE PUNCTE DE ANCORARE PUTEŢI RECOMANDA PENTRU ACOPERIŞURILE ÎNCLINATE?

Aceasta nu se poate stabili clar cu o aplicare generală, deoarece depinde mai ales de tipul de învelitoare a acoperişului înclinat şi a structura portante, eventual de substrat. În cazul în care este vorba de un acoperiş compus, se utilizează cel mai adesea cârlige de acoperiş cu formă specială. La acestea trebuie luată în considerare necesitatea de utilizare a acestora de mai multe persoane simultan şi direcţia în care vor fi solicitate, adesea cârligele de acoperiş sunt necesare şi pentru agăţarea scărilor. În cazul în care pe acoperişul înclinat cu învelitoare de țiglă este necesară amplasarea cablului inoxidabil, atunci se folosesc ochiuri de ancorare cu tijă suport ancorată în căpriori din lateral. Pentru învelitori compuse din şabloane plane există cârlige de acoperiş cu formă dreaptă. Şi nu în ultimul rând, pentru învelitorile din tablă a acoperişurilor înclinate se utilizează prinderi de cablu ancorate de canelurile verticale. La acest tip de puncte de ancorare trebuie luat în considerare şi tipul tablei utilizate, pentru a se evita riscul de coroziune. Prinderile de cablu destinate învelitorilor din tablă fălţuită există în execuţie cu ochiuri, cu cârlige sau şi cu prinderi speciale pentru cablurile inoxidabile.

ESTE POSIBIL CA OCHIURILE SISTEMULUI DE PRINDERE SĂ FIE UTILIZATE ATÂT CA ŞI PUNCTE DE ANCORARE LA ÎNTREŢINEREA FAŢADELOR ÎN MOD ALPINIST?

Nu, aceasta din păcate în majoritatea cazurilor nu este posibil, deoarece majoritatea producătorilor prinderilor de cablu în instrucțiunile lor de utilizare exclud cu stricteţe orice posibilitate de agăţare a persoanelor sau a obiectelor de punctele de ancorare individuale. Acest lucru se datorează faptului că majoritatea prinderilor de cablu destinată exclusiv pentru protecția persoanelor împotriva căderi de la înălţime este dimensionată în aşa fel încât, în cazul căderii persoanei prin deformarea sa să contribuie la amortizarea căderii persoanei prinse pe cablul de legătură. Pe piaţă însă există asemenea produse care permit o.astfel de utilizare dublă. Prin urmare, unele puncte de ancorare se pot proiecta în aşa fel încât să corespundă ambelor scopuri. Este însă necesar să fie selectate tipuri speciale de elemente, cu o structură masivă. La asemenea puncte de ancorare nu se ajunge la deformare la acest tip de solicitare. La poziţionarea acestor puncte pe acoperiş trebuie însă luate în considerare multe condiţii, deoarece sunt solicitate mai multe cerinţe simultan. În orice caz, proiectantul unui asemenea sistem cu intenţia ca prinderile de cablu să fie utilizate de asemenea şi de alpinişti trebuie informat întotdeauna înainte!